VIP Grorud - tilbud

  VIP Grorud - tilbud til deg som tar hele opplæringen hos oss!

 
Aktiviteter Ord. pris Ant. timer Tilbudspris
Trafikant i mørket 1 800,00 4 1 700,00 kr
Ordinære kjøretimer 6 500,00 10 6 200,00 kr
Trinnvurdering - trinn 2.10 + 3.9 1 450,00 2 1 380,00 kr
Sikkerhetskurs på bane, trinn 3.10 3 700,00 6 3 500,00 kr
Sikkerhetskurs på vei, trinn 4.1 - 4 7100,00 13 6 600,00 kr
NAF baneleie, sikkerhetskurs 3.10

 
1 200,00  --
1 200,00 kr

Tilbudspris med Trafikant i mørket     35 20 580,00 kr
Tilbudspris uten Trafikant i mørket     31 18 880,00 kr
VIP Grorud, tilbudet gir deg en rabatt på over 1600 kroner. Ved bruk av 20 kjøretimer sparer du hele 2 200 kroner.
Det betyr hver 10. time er gratis i tilbudet.
 
Krav til nivå i offentlig læreplan:
Det stilles krav til "nivå" for å gjennomføre de obligatoriske kursene. Det betyr at  du må ha etablert et godkjent ferdighetsnivå på trinn 2.10, 3.6 og 3.9 for å kunne delta på de obligatoriske trinn 3.10 og trinn 4.1.1  - 4. Det kan bety at eleven må kjøpe flere timer i denne avtalen.

VIP Grorud - tilbudsregler:
Tilbudet faktureres og hovedstol må være betalt i sin helhet før kjøreopplæringen starter. Opplæringen må være gjennomført i løpet av det første året etter  at avtalen er inngått . VIP refunderes ikke etter 12 mnd. Etter bestått førerprøve refunderes kun ubenyttede timer. Ved avbrutt VIP-avtale betales ordinær pris for de mottatte tjenester. Det etablerer et oppgjørsgebyr på kr 500,-. Vi tar forbehold om prisendringer.
VIP avtalen kan ikke overdras til andre eller refunderes etter denne fristen.


For deg under 18 år:
Er du under 18 år vil dine foresatte være økonomisk ansvarlig for de tjenester du kjøper. Dine foreldre eller foresatte må samtykke i at du tar kjøreopplæring ved vår trafikkskole. Vår intensjonsavtale må da signeres av eleven og foresatte. Eleven må forevise gyldig legitimasjon.

Avbestillingsregler:
Avbestillingsfrist for vanlige kjøretimer er kl. 12.00 dagen før timen skal avvikles. Timer på mandag må være avbestilt fredag innen kl. 12.00.
Det er 3 døgns avbestillingsfrist for de obligatoriske kursene, samt førerprøven. Timer som er avbestilt for sent må betales i sin helhet.
Unntak ved vist legeattest. Disse regler er det viktig at eleven er klar over, ellers vil opplæringen bli ekstra kostbar.
Dette tilbudet innbefatter ikke førerprøven, teoretisk
eller praktisk prøve.

NB! Førerprøven er ikke etablert i tilbudet og gir ingen førerkortgaranti.
Copyright 2018 Grorud trafikkskole as. Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS