Førerprøven

Førerprøven består av teori og kjøring som avvikles for vår trafikkskole ved Oslo- eller  Lillestrøm trafikkstasjon.

Du må i god tid ha levert inn søknad om førerkort, da det ofte tar minst 4 - 5 uker for å sjekke din vandel. Din søknad kan sendes fra våre hjemmesider, se Linker, eller via nettet ved å gå inn på www.vegvensen.no. Ta vare på referansekoden som blir utstedt ved etablering av søknaden.
Da kan sjekke status på din søknad på disse sidene, eller ved å ringe 02030.

Teorien må være bestått før du får tildelt tidspunkt for praktisk prøve. NB Avlegge teoretisk prøve etter fyllte 17 1/2 år.

De trafikkstasjonene vi bruker har ”drop in”- løsning på teoriprøver, slik at du velger tiden mellom kl 08.00 og kl 13.00 til prøven. NB fra kl 09.00 på mandager. For denne delen av prøven må du betale kr. 540,-. Du må huske å vise gyldig legitimasjon med bilde før avvikling av teoretisk og praktisk prøve.

Teoretisk prøve kan avlegges tidligst 6 måneder før oppnådd førerkortalder.

Den praktiske førerprøven kan du bestille på 02030, eller på www.vegvesen.no. Den kan også bestilles ved å henvende deg direkte i skranken på trafikkstasjonen.

Ved stryk på teoretisk prøve må du vente i 2 uker før ny prøve kan avlegges.
Husk: Du må ikke bestille praktisk førerprøve før du har avtalt med din lærer. Det er viktig at læreren har gitt deg beskjed om hvilke dager som passer for han, og at du har gjennomført alt det obligatoriske. Skolen rapporterer de obligatoriske kursene før prøven kan avvikles. Ved stryk på praktisk prøve må du vente i 4 uker før ny prøve kan avlegges.
Fra 1. november til og med 15. mars må alle ha MØRKEVISNING før førerprøven. Elever som kjører opp resten av året må ta mørkevisning innen 1. januar året etter.
NB! Ved stryk på praktisk prøve må du vente i 4 uker før ny prøve kan avlegges.

Gebyr til staten ved oppkjøring er kr. 950,-, og i tillegg må du betale kr. 305,- for førerkortet.

© Copyright 2018 Grorud trafikkskole as. Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS