TGK 11, november - uke 47.

Publisert: 3. oktober 2017|Se nyhetsarkiv

Trafikalt grunnkurs starter mandag 20. november. Går over 4 dager fra kl. 16.30 til kl. 19.15. NB! Siste dagen på førstehjelp avsluttes kl. 19.30.

Trafikalt grunnkurs – påmelding!  

Trafikalt grunnkurs

Som elev hos oss skal gjennom opplevelser, aktiviteter og oppsummeringer bli bevisst på hva som menes med at enhver skal ferdes hensynsfullt, og være aktpågivende og varsom så det ikke oppstår eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret, jf. Vegtrafikkloven paragraf 3.

Generelt om trafikalt grunnkurs

Alle under 25 år som skal ta førerkort må gjennomføre trafikalt grunnkurs før øvelseskjøring kan finne sted. Du må ha fyllt 15 år før grunnkurset kan påbegynnes. Kurset er på 17 undervisningstimer inkl. mørkevisning. Mørkevisning er obligatorisk og må være gjennomført før førerprøven i perioden 1.november til og med 15.mars. Gjennomfører du trafikalt grunnkurs i den lyse årstiden, må du avlegge kurset "trafikant i mørket" før du får øvelseskjøre i den mørke årstiden.

Statens vegvesen skriver ut kursbevis som må medbringes under all øvingskjøring sammen med legitimasjon

Meld deg på Trafikalt grunnkurs hos Grorud trafikkskole as.

NB: Alle som har fylt 25 år er fritatt fra komplett trafikalt grunnkurs, men må gjennomføre kurset "trafikant i mørket" og førstehjelp.
© Copyright 2017 Grorud trafikkskole as. Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS